מאמרים

"פתאום היא מתפרצת, כמו להבה", מגזינה, גיליון 12, יולי 2015, עמ' 63-62.

"11 דברים שלמדתי על אהבה", אלכסון, 30.7.2014.

"רישומי אהבה", נשים, גיליון 189, 30.10.2015, עמ' 74.

"מרוב עצות לא רואים את היעד: המלצות לזוגיות בריאה", נשים, גיליון 191, 27.11.2015, עמ' 98.

"מתכון לאהבה", נשים, גיליון 192, 11.12.2015, עמ' 88.

"פשוט דברו על זה", נשים, גיליון 195, 22.1.2016, עמ' 84.

"המוכשרים לאהבה", אלכסון, 16.3.2016.

"האחר הוא אני", נשים, גיליון 200, 22.4.2016, עמ' 141-140.

"אומרים אהבה יש", חיים אחרים, גיליון 236, מאי 2016, עמ' 69-66.

"מראת האהבה", אלכסון, 31.8.2016.

"עזה כמוות ומפחידה", אלכסון, 22.2.2017.

"אהבה ושִברה", הליקון, גיליון 124, קיץ 2018, עמ' 79-76.

"לראות כל יום ביומו כאילו היה יומנו האחרון", תרבות וספרות, הארץ. 26.10.2018, עמ' 2.

"תופסים מרובה", אלכסון, 6.11.2018.

"אני חושב עליך, כי אתה קיים", אלכסון, 15.5.2019.

מודעות פרסומת